Balears sostenibles & Associates

Una visió del que podrien ser i no son le Illes Balears, denunciem el que no hauria de succeir, i donem suport incondicional a les bones pràctiques en tots els camps. Encara que això sigui una pràctica perillosa al nostre país, defenssem la llibertat d'expressió com a única forma de arribar a gaudir de una democràcia plena, sense estar captius dels terroristes econòmics que ofeguen els rebels de la nostra terra. Com deia Ogilvy, la creativitat i genialitat que necessitem, la trobarem molt més facilment entre els rebels, i els inconformistes, que entre la resta.

Llibre Blanc del Turisme II

tomeu | 31 Agost, 2009 07:56

Continuem amb les apreciacions del Llibre Blanc que, recordem, ha estat fet amb el consens de les associacions empresarials de la cosa. 1.- Turisme nàutic, no representa més que el 2,3% del total, fortament estacional i això si, amb una despesa lleugerament superior a la mitja. 2.- Turisme de creuers, tot i el seu espectacular augment als darrers vint anys, no representa més que el 0,8% de la despesa total a les Illes, i la seva despesa unitària només és de 59 Euros dia, amb una durada de l’estada de 1,5 dies. Això si, la despesa es troba molt concentrada- comentari meu. 3.- Turisme de golf, en termes d’ingressos no supera el 1,8% del total, tot i que la seva despesa és de les més altes. Jo hi afegeixo que dels 157.35 Euros dia, si comptem el “green fee” i la estada hotelera, els que la tenen, no tots, hi queda ben poc per repartir a la resta. 4.- Cicloturisme, els ingressos representen un 0,7%, estada i despesa inferior a la mitjana, anotació, hauríem de veure quines inversions s’han realitzat als darrers anys i si estan justificades, per altra banda, l’estudi sobre el Cicloturisme que es va encarregar, donava unes xifres molt diferents de despesa, fet a mida? 5.- Turisme de Congressos, una de les despeses més altes de tots els segments específics, quasi doblant la mitja, però el seu acumulat es queda en el 2,3% dels recursos ingressats. 6.- Capacitat hotelera 2006, xifres oficials, pendents de revisar amb les places il•legals que es volen regularitzar. Hotels 199.181 /Apart-hotels 86.286 / Apartaments 97.403. Aquests són un 25% més o menys del total, que ara, amb el Decret que ha impulsat la Conselleria de Turisme, també poden fer tot inclòs, una “boutade” més contra la oferta complementària de restauració i bars. 7.- La evolució estadística de augment de places d’allotjament, ens assenyala que, contràriament a allò defensat per el President de la CAEB a la televisió, la Llei i Decrets que la regulaven, no tan sols no impedien la seva proliferació, afavorien l’augment de places i la disminució de establiments, és a dir, més concentració de la oferta. Haurà de demanar disculpes ell per enganyar a la Gent? Continuarà. Tomeu Amengual i Ventolrà. Màster Turisme Sostenible.

LLibre Blanc del Turisme I

tomeu | 31 Agost, 2009 07:54

Avui, per demostrar que el que els venc dient a sobre el fenomen turístic, és radicalment cert, em remetré a la literalitat del tel text del ja publicat LLIBRE BLANC DEL TURISME. Tot el que els diré s’ha tret de les pagines que han ajudat a fer, ens tan poc sospitosos de ser d’esquerres, com la Fed. Hotelera de Mallorca, AVIBA, FOMENT DEL TURISME, i d’altres, com tampoc podran desacreditar les seves pròpies afirmacions, com habitualment fan, quan el missatge o el missatger no és el seu, fins i tot calumniant o mentint descaradament. Afirmacions del llibre: 1ª.- La despesa real per turista ha descendit en els darrers temps, només l’arribada de més turistes ha aconseguit fer pujar el descens de la despesa per unitat de visita. 2ª.- La despesa real en Euros constants en temporada alta es negatiu -6%, en temporada mitja negatiu només un -0.5% i només en temporada baixa experimenta un creixement positiu + 10%. 3ª.- El descens real en despesa en menjar i begudes als darrers anys ha estat de un – 28,6% , el que jo diré ara no ho he llegit encara al llibre que no he acabat però, els sembla que el tot inclòs hi deu tenir res a veure? 4ª.- Les motivacions a les distintes temporades son distintes també, i no en fem gaire cas d’això. 5ª.- De l’any 1987 fins a l’any 2006 la taxa de estacionalitat, és a dir, la quantitat de turistes a sobre del total que ens visita en temporada alta, s’ha incrementat en 4,7 punts més, és a dir, ara es situa en un 62,7% quan al 87 era de un 58%, comentari meu, gran èxit de les polítiques turístiques dels consellers de torn. 6ª.- A finals dels anys 90, la capacitat hotelera que romania oberta a l’hivern era de un 20% aproximadament, ara no arriba al 15%, rotund èxit de la política de creació de llocs de feina, ja poden suposar que això darrer també és comentari meu. I de moment aturaré en aquest punt, totes aquestes afirmacions, recordin que no son meves, avui utilitzo les de aquests prestigiosos ens, i les dels acadèmics de la UIB que han format part de l’equip redactor del mateix, del qual vull fer constar a més a més, la meva total confiança en la seva tasca, ja que de la lectura de la primera part del llibre es nota que aquest traspua rigorositat i mètode científic. Pròximament continuarem amb l’anàlisi de les afirmacions del llibre que donen suport a la necessitat de un canvi de model turístic, que tota la societat de les Illes demana, i que tan sols els grans depredadors i aquells que estan massa preocupats per l’angoixa de la cadira, es neguen a concedir. Tomeu Amengual i Ventolrà Master Turisme Sostenible i Master Marketing per UIB.

PLA DE MARKETING NADAL.

tomeu | 31 Agost, 2009 07:52

25 milions d’euros anuals, segons en Nadal, 40 milions segons n’Eulogio Bordas, que és el consultor que, amb una sucosa atribució de un concurs per valor de més de 400.000 euros ens fa el Pla de Marketing. A jo m’agrada fer sumes i restes, i resulta que, contant fins i tot els infants, el mínim ens sortiria a tots els balears, per uns 25 Euros l’any la campaneta, i en això li afegeixin els 2 Milions d’euros a l’any que ja li paguem a Rafel Nadal per dir que és Mallorquí, cosa que tothom sap, per cert, d’ací a la Xina. I si hem de fer cas en Bordas, resulta que 25 milions no ens basten per res, i que n’hem de gastar quaranta a l’any, és a dir 40 euros per cap i any, contant els nins també, perquè no s’enganyin, tot aquest pressupost es manlleva de prestacions socials que no arriben a cobrir les necessitats reals de la nostra societat, de sanitat, de escoletes, de atenció a discapacitats, malalts mentals, etc. I qui els digui el contrari, o és un mentider o és un pallasso. Mirin, no se on arribarà això, però el que si se, és que tots aquests que surten a les fotos s’estiren dels pels i criden com a quiques, quan senten xerrar de alguna TAXA, és a dir, que la paguin tots, ara bé, quan es tracta que només la paguem noltros, els residents, tots es posen d’acord, com més alta millor, què hem d’anar a mirar prim ara! No és que jo digui que no hem de millorar la competitivitat del sector, ni de lluny, tot el contrari, però pensin una cosa, aquests que ara ens diuen com ho volen arreglar, que no son els mateixos que ho han espatllat? I ells ens volen dir el que hem de fer? I amb quina legitimitat? Au va! La veritable alternativa esta en la TAXA DE RETORN TURISTIC AMBIENTAL, que poden veure vostès a la web www.masteribsostav.com , on podran veure com, no 25 ni 40, sinó 150 milions a l’any es poden invertir en producte turístic cada any a les Illes Balears, sense que això els costi als residents de les illes, res més que 12 euros a l’any i els infants fins a dotze anys zero. Triïn vostès, canvi de veritat i que el sector es corresponsabilitzi, i es recuperi part d’allò que ells mateixos han fet trossos, o bé continuem com sempre, i que els mateixos de sempre, segueixin fent de les seves, amb la complaença de una classe política molt poc valenta. El que em sento de veritat respecte això darrer, no ho puc escriure, dormiria a la carretera de Sóller. Moltes de gràcies i sobre tot, no es deixin enganyar.

THE BALEARIC ISLANDS UNDER THE EYES OF A GUIDE.

tomeu | 28 Agost, 2009 19:00

As the best weapon against misinformation, and news poisoning that some media carry out, is simply truthful communication. I take the liberty of sending you a few consideration regarding these themes. It is true that Swine flu is an added health problem, to all those that the 21st Century gives us daily, but no more so in the Balearic Islands that, for example, in any of our cities. ¿Do you know which is the most populated area of the Islands? The South Bay of Majorca that agglutinate some 400 000 residents, plus holidaymakers during the summer, as the Swine flu and its spreading is related to the number of contacts that a human being has, it is more likely to happen in a place with more density of population than in a place with less density. The Islands have less density than most important cities of your Country or State. Summarising the previous paragraph one comes to the conclusion that the information given by some media is bias, when no entirely false, and could result in wrong decisions. In fact, as an expert in Tourism and a member of this activity for more that 25 years, I am more worried about voracity and lack of scruples of many tour operator than the swine flu. I believe that the enjoyment of holidays is put at a far greater danger by the tour operators than by the accursed swine flu. It is true that the effect of global recession has affected the finances of many people, and that as a result many expenditures must be put aside. Don’t worry, in the Balearic Islands we still supplies holidays adapted to all the financial situations. I myself have had to adapt to the lack of production in these times, and to the pressure of a carrion sector such as the distribution. Where, as must be stated, one can find anything except for dignity, and in a larger proportion, the opposite. It’s true that in the last couple of months we have suffered terrorist attacks that cost the life of two police officers, but this is a battle that affects everybody, it’s a battle of pacifists against the violent, of erudite against the illiterate, of life against death, and we are all in this battle: everyone, everywhere. That our democracies are not perfect; that’s no news! But we can improve them and be able to get read of the leaches and the incompetent; these we all have them and at all levels. But in fact, in peace, and promoting the understanding between different nations is the basis of the work of a Tour guide, introducing the visitors to the culture, history, and heritage of the people, so that the visitor can understand and appreciate them as such. That is the work of my colleagues and myself, and if you are prepared to continue to visit us, to get to know a little bit more of these Islands and their people, we are waiting and ready to be the first to explain any events that take place; the only way to explain that today’s events are sons of our past. We are waiting for you here……. Tomeu Amengual i Ventolrà MTA Sust. Tourism MBA Marketing MDPT Planning & Direction of Tourism. TOURISTIC GUIDE

ELS PROFESSIONALS

tomeu | 26 Agost, 2009 11:01

Després de haver vist als darrers mesos, la inesgotable font de casos oberts per la Fiscalia Anticorrupció dins l’entorn de les nostres Illes, he recordat quan l’any 2003, representants del sector turístic donaven la benvinguda als “professionals” de la cosa. Com que ara, tots ells callen com a ......., em limitaré a recordar algunes de les matèries que es varen solucionar durant el mandat que les urnes els varen atorgar. 1.- El més important de tots, els “professionals” havien d’acabar amb la estacionalitat de la nostra activitat, al 2007 quan varen partir, la realitat és que la temporada ja s’anava fent més curta. 2.- Varen deixar un sector molt més preparat per als esdeveniments que s’aproximaven, procurant evitar l’activitat dels pirates ocasionals i fomentant la qualitat com a objectiu primordial. TURURU! 3.- Varen dur a terme una gestió estricta dels fons públics i fiscalitzaren adequadament el seu ús. Als Jutjats els remet. 4.- Varen ordenar correctament les activitats turístiques, adreçant-les cap a objectius de eficiència i qualitat, valor afegit, i imatge de destinació moderna, implacable amb els desbarats al turista. No riguin, no, que no ha acabat. 5.- Varen evitar la proliferació del tot inclòs, ja que atempta contra els interessos generals, i només beneficia als hotelers. I els propietaris de bars i restaurants fent el mopi! 6.- Varen promoure els sectors més adequats per als interessos generals de les Illes. Com que el Golf només representa un 2% de la mostra i amb menys despesa i més concentrada que d’altres, com el cultural, no era prioritat. Ai senyor! Quines coses hem de veure. Però aquests eren els “professionals”, em podrien explicar “professionals” de què? Mirin, segons quina sigui la seva resposta, igual estem d’acord! Tomeu Amengual i Ventolrà MTA –MBA. Guia Turístic.
«Anterior   1 2 3 ... 33 34 35 36 37 38 39  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb